ZZ-ZP.26.14.2020.MPO – Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.14.2020.MPO

Termin składania ofert:

17/09/2020 11:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content