Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 w Warszawie.

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.8.2021.WBL

Termin składania ofert:

09/07/2021 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content