Świadczenie usług w zakresie monitorowania sygnałów alarmowych systemów SWiN (część 1) oraz w w zakresie wykonywania napraw awaryjnych i prac instalacyjnych systemów CCTV (część 2)

Znak sprawy:

ZZ-IA-II.26.20.2022.RSZ

Termin składania ofert:

30/11/2022 12:00

Rodzaj postępowania:

Rozeznanie rynku

Scroll to Top
Skip to content