ZZ-KO-PR.26.9.2023.PRO – Rozeznanie rynku – zakup i dostawa sprzętu audio – Panasonic Wieża Micro SC PM250ECS na potrzeby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-KO-PR.26.9.2023.PRO

Termin składania ofert:

14/04/2023 12:00

Rodzaj postępowania:

Rozeznanie rynku

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty
cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), którego
przedmiotem jest zakupu i dostawy sprzętu audio Panasonic Wieża Micro SC PM250ECS na
potrzeby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content