ZŻ-ZP.26.13.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” – II procedura

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.13.19

Termin składania ofert:

01/04/2019 10:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.13.19

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.04.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania SIWZ z załącznikami

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content