Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.1.2021.WBL

Termin składania ofert:

15/02/2021 10:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content