Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części – III procedura

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.16.2021.AKA

Termin składania ofert:

15/09/2021 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content