ZZ-ZP.26.3.2020 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy: w Żłobku Nr 67 ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1 w Warszawie

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.3.2020

Termin składania ofert:

24/02/2020 12:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.3.2020

Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy: w Żłobku Nr 67 ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1 w Warszawie

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content