Zakup i dostawa laptopów na potrzeby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ–KO-PR.26.3.2022.PRO

Termin składania ofert:

30/03/2022 12:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content