Logo BIP - Przejdź do biuletynu Zespołu Żłobków

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

1200px-Logo_BIP_uproszczone.svg

Zamówienia publiczne

Zamówienia

Rodzaj postępowania

Data publikacji

Data publikacji

ZZ-IA-HA.26.9.2020.ADO – Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego do Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 realizowanego przez Zespół Żłobków m. st. Warszawy oraz projektu: „Żłobkowy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Przejdź do postępowania

ZZ-ZP.26.19.2020.ADR -,,Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i punktów dziennego opiekuna oraz na potrzeby realizacji projektów: „Żłobki na start” (Żłobki nr 66, 67, 68) i „Żłobkowy start” (Żłobek nr 3) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”

Przejdź do postępowania
Scroll to Top
Skip to content