Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

1200px-Logo_BIP_uproszczone.svg

Zasady funkcjonowania

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku od 4 miesiąca do lat 3.

Zasady naszego funkcjonowania zawarte są w zarządzeniu nr 42/2021 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych żłobkom m.st. Warszawy wchodzącym w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Regulamin Żłobka – przykładowy

Zarządzenie nr 38/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie regulaminu organizacyjnego punktów dziennego

opiekuna

Załącznik do Zarządzenia nr 38/2020 – Procedura

Procedura organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy od dnia 1 września 2020 do odwołania

Zarządzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2020r.

Procedura organizacji opieki w punktach dziennego opiekuna m.st. Warszawy od dnia 1 września 2020r. do odwołania

Załącznik nr 1 do Procedury organizacji opieki w punktach DO m.st. Warszawy od dnia 1 września 2020r. do odwołania

Zarządzenie w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty za wyżywienie

Zarządzenie nr 30/2021 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych żłobkom wchodzącym w skład Zespołu Żłobków

Regulaminy organizacyjne żłobków 1-15

Regulaminy organizacyjne żłobków 16-30

Regulaminy organizacyjne żłobków 31-45

Regulaminy organizacyjne żłobków 46-70

Załącznik do Zarządzenia nr 42/2021 – Struktura Zespołu Żłobków

Załącznik do Zarządzenia nr 42/2021 – Regulamin Zespołu Żłobków

Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 28 września 2021r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zespołowi Żłobków m. st. Warszawy

Zarządzenie nr 15/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia do realizacji “Strategii doskonalenia zawodowego kadry Zespołu Żłobków m.st. Warszawy”

Załącznik do Zarządzenia nr 15/2022- Strategia doskonalenia zawodowego kadry Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania prewencyjnego pracowników/współpracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka w stanie zagrożenia epidemią

Załącznik do Zarządzenia nr 17/2022- Procedura

Załącznik nr 1 do Procedury zarządzenia 17/2022

Załącznik nr 2 do Procedury zarządzenia 17/2022

Załącznik nr 3 do Procedury zarządzenia nr 17/2022

Zarządzenie nr 26/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania prewencyjnego pracowników/współpracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających

Zarządzenie nr 35/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku wchodzącym w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zarządzenie nr 38/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w punktach dziennego opiekuna m.st. Warszawy

Załącznik do Zarządzenia nr 38/2022-Procedura

Zarządzenie nr 39/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy

Załącznik do Zarządzenia nr 39/2022-Procedura

Zarządzenie nr 40/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania prewencyjnego pracowników/ współpracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka w stanie zagrożenia epidemią oraz postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem

Załącznik do Zarządzenia nr 40/2022-Procedura

Załącznik nr 1 do Procedury zarządzenia 40/2022

Utworzył/a: Data utworzenia Zmodyfikował/a Data ostatniej modyfikacji
Karol Szlifirski 29-10-2020 11:45:03 Karol Szlifirski 25-07-2022 08:05:10
Przewiń do góry
Przejdź do treści