Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

1200px-Logo_BIP_uproszczone.svg

Zasady funkcjonowania

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku od 4 miesiąca do lat 3.

Zasady naszego funkcjonowania zawarte są w zarządzeniu nr 61/2011 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych żłobkom m.st. Warszawy wchodzącym w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Regulamin Żłobka – przykładowy

Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy od dnia 18 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania prewencyjnego pracowników/współpracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka w stanie zagrożenia epidemią

Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników/współpracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci uczęszczających do żłobka koronawirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w punktach dziennego opiekuna m.st. Warszawy od dnia 18 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 30/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w punktach dziennego opiekuna m.st. Warszawy od dnia 15 czerwca 2020 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 30/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 31/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy od dnia 15 czerwca 2020 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 31/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 32/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 38/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie regulaminu organizacyjnego punktów dziennego

opiekuna

Załącznik do Zarządzenia nr 38/2020 – Procedura

Procedura organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy od dnia 1 września 2020 do odwołania

Zarządzenie nr 45/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku wchodzącym w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Zarządzenie nr 46/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych żłobkom wchodzącym w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Zarządzenie nr 47/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2020r.

Zarządzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2020r.

Zarządzenie nr 49/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2020r.

Procedura organizacji opieki w punktach dziennego opiekuna m.st. Warszawy od dnia 1 września 2020r. do odwołania

Załącznik nr 1 do Procedury organizacji opieki w punktach DO m.st. Warszawy od dnia 1 września 2020r. do odwołania

Zarządzenie nr 48/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2020r.

Zarządzenie w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty za wyżywienie

Zarządzenie nr 55/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 8 września 2020r w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników/współpracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci uczęszczających do żłobka koronawirusem SARS-CoV-2

Załącznik do Zarządzenia nr 55/2020 – Procedura

Zarządzenie nr 59/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 30 września 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy od dnia 1 października 2020 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 59/2020 – Procedura

Zarządzenie nr 61/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 30 września 2020r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Żłobkowi nr 3 w Warszawie, ul. Warchałowskiego 8

Zarządzenie nr 78/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników żłobka lub u dziecka z grupy żłobkowej

Zarządzenie nr 79/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników/współpracowników Zespołu Żłobków n. st. Warszawy i rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci uczęszczających do żłobka koronawirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 80/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania prewencyjnego pracowników/współpracowników Zespołu Żłobków m. st. Warszawy i rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka w stanie zagrożenia epidemią

Zarządzenie nr 83/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w żłobkach m. st. Warszawy od dnia 25 listopada 2020r.

Zarządzenie nr 84/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w punktach dziennego opiekuna m. st. Warszawy od dnia 25 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany procedury postępowania w sytuacji potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników żłobka lub u dziecka z grupy żłobkowej

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2021 – Procedura

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Zespołu Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 04.03.2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie procedury postępowania w sytuacji potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników żłobka lub dziecka z grupy żłobkowej

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2021 – Procedura 

Zarządzenie nr 30/2021 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych żłobkom wchodzącym w skład Zespołu

Załączniki do zarządzenia nr 30 – Regulaminy żłobków

Utworzył/a: Data utworzenia Zmodyfikował/a Data ostatniej modyfikacji
Karol Szlifirski 29-10-2020 11:45:03 Karol Szlifirski 14-09-2021 09:55:27
Przejdź do treści