Rekrutacja do Żłobka nr 72 przy ul. Henryka Pobożnego 33 (Ursus)

Drodzy Rodzice,

z przyjemnością informuję, że w dn. 30 listopada 2021 r. rusza rekrutacja do Żłobka nr 72 przy ul. ul. Henryka Pobożnego 33 w Dzielnicy Ursus.

Utworzonych 125 miejsc, zostało objętych projektem „Maluchy żłobkują, rodzice pracują”, który realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPMA.08.03.02-14-i383/21, zawartej z Województwem Mazowieckim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Projekt ten ma na celu ułatwienie rodzicom powrotu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo.

Do 12 grudnia br. mają Państwo czas na dokonanie zmian preferencji placówek we wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji, regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Maluchy żłobkują, rodzice pracują” oraz regulaminem rekrutacji dostępnymi na stronie:
https://zlobki.waw.pl/projekty/ue-maluchy-zlobkuja-rodzice-pracuja/
https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/dokumenty

Z poważaniem,
Edyta Jóźwiak
Dyrektor
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Scroll to Top
Skip to content