Rozwiązaliśmy umowę – bezpieczeństwo w żłobkach najważniejsze

Ze względu na istotne naruszenia, Warszawa rozwiązała umowę dotacyjną na wykup miejsc w żłobkach „Marzenia do Spełnienia 1”. Wszystkim dzieciom, które uczęszczały do placówek prowadzonych przez tę spółkę, zapewnimy miejsca w innych żłobkach.

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi sytuacji finansowej firmy „Marzenia do Spełniania 1” Sp. z o.o. i poważnego konfliktu właścicielskiego, które potwierdziła przeprowadzona przez miasto kontrola, w trybie natychmiastowym rozwiązaliśmy umowę z operatorem. Spółka „Marzenia do Spełnienia 1” prowadzi żłobki kontraktowe w dzielnicach: Ursynów, Ochota, Praga Płd. oraz Wilanów.

Przeprowadzona interwencyjna kontrola wykazała w spółce „Marzenia do spełnienia 1” szereg nieprawidłowości dotyczących: – wykorzystania udzielonej dotacji ze środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem – w 2019 r. firma pobrała dotację w nadmiernej wysokości i nie zwróciła jej. Obowiązek zwrotu wynika nie tylko z zawartej umowy, ale i ustawy o finansach publicznych. Ponadto, w toku kontroli wydatkowania przez tę spółkę środków dotacji za 2020 r. ustalono, że dokumentacja finansowo-księgowa nie była prowadzona w sposób wymagany umową dotacyjną, a fundusze na realizację zadania były przekazywane podmiotom trzecim.
Biorąc pod uwagę stwierdzone naruszenia, byliśmy zobowiązani do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Takie uprawnienie przewidują umowy dotacyjne zawarte przez miasto z podmiotami prywatnymi na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie Warszawy.

Wszyscy rodzice korzystający z miejsc w żłobkach prowadzonych przez spółkę „Marzenia do Spełnienia 1” zostali poinformowani o wypowiedzeniu umowy dotacyjnej i rezygnacji z kontraktowania miejsc. Uczęszczające do żłobków dzieci będą mogły skorzystać z miejsc w innych placówkach – w tym celu pracownicy Zespołu Żłobków m.st. Warszawy skontaktują się z każdym z rodziców, aby poinformować, o tym, który żłobek zapewni opiekę ich dzieciom. Placówki te zostały wyznaczone przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy na podstawie miejsca zamieszkania wskazanego we wniosku rekrutacyjnym lub w pobliżu żłobka, do którego dotychczas uczęszczało dziecko.

Dodatkowo informujemy, że kadrze opiekuńczej, która była zatrudniona w placówkach firmy „Marzenia do Spełnienia 1” Sp. z o.o., zaproponujemy możliwość podjęcia pracy w żłobkach miejskich.

Kontakt dla mediów:
Karolina Gałecka
rzecznik prasowy
Urzędu m.st. Warszawy
tel. 22 44 333 80, 665 800 561
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl

Scroll to Top
Skip to content