Organizowanie i rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców z dziećmi – ogłoszenie konkursu

W związku z opublikowaniem ogłoszenia konkursowego na  „Organizowanie i rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców z dziećmi w wieku 0-6 lat”, którego jednym z warunków obligatoryjnych wskazano:

„Przy realizacji zajęć na placach zabaw niezbędne jest zawiązanie ścisłej współpracy z przedstawicielem Zespołu Żłobków, odpowiedzialnym za udostępnienie poszczególnych placów zabaw na czas realizacji zadania oraz podpisanie listu intencyjnego/listów intencyjnych z placówką/placówkami, na terenie których planowana jest realizacja działań na placach zabaw”

zachęcamy do przesyłania swoich zgłoszeń mailowo do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na adres: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl

Dostarczenie listów intencyjnych do Biura Pomocy i Projektów Społecznych po ogłoszeniu wyników konkursu będzie warunkiem podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu na wyżej wskazany adres mailowy.

Scroll to Top
Skip to content