Potwierdzenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informuję, że w dniach 4 – 16 maja br. będzie miało miejsce potwierdzenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem w placówce na rok szkolny 2022/2023. Proces ten będzie odbywał się drogą elektroniczną.

W celu potwierdzenia woli kontynuowania opieki w roku szkolnym 2022/2023 proszę o odesłanie informacji zwrotnej do placówki, z którą mają Państwo zawartą umowę, o treści:

„……(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) i  ….…. (imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) potwierdzamy wolę kontynuowania opieki w roku szkolnym 2022/2023 w Żłobku nr …… przy ul. …………. przez moje/nasze dziecko: ………………………………………….(imię i nazwisko dziecka)”

Informacja ta powinna być przekazana z adresu mailowego, który znajduje się we wniosku w Systemie rekrutacyjnym w terminie do dnia 16 maja 2022 r. do końca dnia.

Brak przekazania informacji zwrotnej może skutkować brakiem przedłużenia umowy na kolejny rok szkolny.

 

Z poważaniem,
Edyta Jóźwiak
Dyrektor
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Scroll to Top
Skip to content