Potwierdzenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 08.05. – 22.05.2023 r. będzie miało miejsce potwierdzenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem w placówce na rok szkolny 2023/2024.

Proces ten będzie odbywał się drogą elektroniczną.

W celu potwierdzenia woli kontynuowania opieki w roku szkolnym 2023/2024 proszę o przesłanie informacji zwrotnej o treści:

„……(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) i  ….…. (imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) potwierdzamy wolę kontynuowania opieki w roku szkolnym 2023/2024 w Żłobku nr …… przy ul. …………. przez moje/nasze dziecko: ………………………………………….(imię i nazwisko dziecka)”

Brak przekazania informacji zwrotnej może skutkować nieprzedłużeniem umowy na kolejny rok szkolny.

UWAGA: Informację zwrotną proszę przesłać bezpośrednio do placówki, do której uczęszcza Państwa dziecko

Scroll to Top
Skip to content