POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informuję, że w dniach 9 –16 maja br. będzie miało miejsce potwierdzenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem w placówce na rok szkolny 2024/2025. Proces ten będzie odbywał się drogą elektroniczną.

W celu potwierdzenia woli kontynuowania opieki w roku szkolnym 2024/2025 proszę o odesłanie informacji zwrotnej do placówki, z którą mają Państwo zawartą umowę, o treści:

„……(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) i  ….…. (imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) potwierdzamy wolę kontynuowania opieki w roku szkolnym 2024/2025 w Żłobku nr …… przy ul. …………. przez moje/nasze dziecko: ………………………………………….(imię i nazwisko dziecka)”

Informacja ta powinna być przekazana z adresu mailowego, który znajduje się we wniosku w Systemie rekrutacyjnym w terminie do dnia 16 maja 2024 r. do końca dnia.

Brak przekazania informacji zwrotnej może skutkować brakiem przedłużenia umowy na kolejny rok szkolny.

Z poważaniem
Edyta Jóźwiak
Dyrektor
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Scroll to Top
Skip to content