Drodzy Rodzice,

    serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do warszawskich placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

    Znajdą go Państwo klikając w link tutaj. a także w zakładce Rekrutacja/Żłobki.

    Rekrutacja rozpocznie się 2 czerwca br., a jej wyniki zostaną ogłoszone 10 czerwca br. Informacja o zakwalifikowaniu się dziecka do placówki zostanie wysłana automatycznym komunikatem systemowym oraz będzie widoczna na koncie rodzica w systemie rekrutacyjnym. 

    Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.