UE Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy

Projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy

Wartość projektu: 6 806 746,39 zł

Wkład m.st. Warszawy:  2 624 607,75 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:  4 182 138,64 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Dzielnica Mokotów, Dzielnica Praga Południe, Dzielnica Targówek, Zespół Żłobków m.st. Warszawy,

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja pięciu wybranych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie dzielnic Mokotów, Praga Południe, Targówek i Bielany. Placówki objęte projektem: Żłobek nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1, Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75, Szkoła Podstawowa Nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2, Zespół Szkół nr 84 przy ul. Zwycięzców 44, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2.

Działania realizowane w ramach projektu doprowadzą do poprawy stanu technicznego oraz zwiększenia efektywności energetycznej budynków, a co za tym idzie ograniczą w przyszłości zużycie energii przez wybrane placówki. Zakres prac obejmuje w zależności od wyników audytów energetycznych: ocieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji oraz węzła centralnego ogrzewaniawymianę oświetlenia na energooszczędne, a także zastosowanie ogniw fotowoltaicznych dla dodatkowej produkcji energii.  

Termomodernizacja budynków na terenie m.st. Warszawy to doskonały przykład na to, jak przy pomocy funduszy unijnych można poprawić stan i komfort użytkowania infrastruktury publicznej. W wyniku realizacji projektu efektywność energetyczna budynków zostanie łącznie zwiększona o ok. 60%. Planowana termomodernizacja będzie miała również pozytywny wpływ na redukcję emisji CO2, która zostanie zmniejszona o ok. 60% w stosunku do stanu przed realizacją. Poprawa stanu technicznego zaniedbanych przez wiele lat obiektów jest tym bardziej istotna, że objęte projektem budynki służą w dużej części najmłodszym mieszkańcom miasta (1 żłobek, 2 szkoły podstawowe).

Scroll to Top
Skip to content