Wszyscy rodzice, którzy korzystają ze wsparcia w roku szkolnym 2018/2019 i chcieliby otrzymywać świadczenie w nowym roku szkolnym 2019/2020 powinny składać wnioski po 1 września 2019 r.

    Zmiana statusu w systemie rekrutacyjnym z „otrzymujący bon” na „oczekujący” nastąpi automatycznie 1 września 2019 r.

    Wnioski można składać elektronicznie (ePUAP) lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców po uprzednim wypełnieniu za pomocą kreatora wniosku, dostępnego na stronie Urzędu m.st. Warszawy: www.bonzlobkowy.um.warszawa.pl.

    Wypełniając wniosek wpisz numer rekrutacyjny nadany podczas rejestracji w systemie.

    Pamiętaj o dołączeniu do wniosku: a) kopii umowy zawartej z placówką niepubliczną; b) zaświadczenia o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej i niekorzystaniu z urlopu wychowawczego; c) zaświadczenia z placówki niepublicznej, świadczącej opiekę nad dzieckiem o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności.