W związku z otwarciem placówek publicznych i niepublicznych posiadających podpisaną umowę z Urzędem m.st. Warszawy przedstawiamy materiały informacyjne do pobrania.

  PLACÓWKI PUBLICZNE:

  Plakaty informacyjne dla pracowników placówek publicznych

  Plakaty informacyjne dla rodziców w placówkach publicznych

  Ulotka – dezynfekcja rąk

  Plakat informacyjny – Rozmawianie z dziećmi

  PLACÓWKI NIEPUBLICZNE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY:

  Plakaty informacyjne dla pracowników placówek niepublicznych dofinansowanych

  Plakaty informacyjne dla rodziców w placówkach niepublicznych dofinansowanych

  Ulotka – dezynfekcja rąk

  Plakat informacyjny – Rozmawianie z dziećmi

  Dodatkowo udostępniamy wzory wykorzystywane z Zespole Żłobków m.st. Warszawy bez logotypów. Materiały zostały przygotowane w oparciu o wytyczne przygotowane we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych w Urzędzie m.st. Warszawy. Placówki niepubliczne, które nie otrzymują dofinansowania ze środków Miasta Stołecznego Warszawy nie są zobowiązane do ich wykorzystywania, a Zespół Żłobków nie bierze odpowiedzialności za dostosowanie placówki prywatnej do wymaganych standardów.

  PLACÓWKI NIEPUBLICZNE:

  Plakaty informacyjny dla pracowników placówek niepublicznych

  Plakaty informacyjne dla rodziców w placówkach niepublicznych

  Ulotka – dezynfekcja rąk

  Plakat informacyjny – Rozmawianie z dziećmi