Uprzejmie informujemy, że harmonogram rekrutacji do warszawskich żłobków i punktów dziennego opiekuna na rok szkolny 2020/2021 zostanie opublikowany w maju 2020 r. Wszyscy rodzice posiadający konto w systemie rekrutacji (https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek) zostaną poinformowani o udostępnieniu harmonogramu drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Do czasu rozpoczęcia rekrutacji podstawowej na rok szkolny 2020/2021 można rejestrować wnioski w systemie rekrutacji. Nie ma obowiązku dostarczania wniosku w wersji papierowej do placówki wybranej jako pierwszej w systemie, wniosek uzyska status „oczekujący” po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany podczas rejestracji.