Szanowni Przedsiębiorcy realizujący zadanie publiczne w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy,

  Uprzejmie informuję, że dziś w nocy (14-15.02.2020) zostanie włączona automatyczna kwalifikacja dzieci do oddziałów.
  W przypadku wykazywania w systemie wolnych miejsc w oddziale (niezależnie od liczby dzieci w całej placówce) system dokona automatycznej kwalifikacji na wolne miejsce kandydata, mającego nadany numer w kolejce.
  Przypominam, że w przypadku kwalifikacji na dane miejsce rodzic otrzyma automatyczną wiadomość z systemu.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
  Błędy w funkcjonowaniu systemu można zgłaszać na HELPDESK  

  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCA:
  W przypadku pytań prosimy o kontakt: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl
  Błędy w funkcjonowaniu systemu można zgłaszać na adres: zzl.rekrutacja@um.warszawa.pl