Super Żłobek

Prezydent m.st. Warszawy corocznie organizuje konkurs na placówkę Przyjazną Dziecku i Rodzinie ,,Super Żłobek, Super Klub Dziecięcy, Super Dzienny Opiekun” dla żłobków publicznych, żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych zarejestrowanych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz Dziennych opiekunów wpisanych do Wykazu prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Konkurs odbywa się corocznie. To sami rodzice rekomendują zwycięzcę. Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Super Żłobka”, „Super Klubu Dziecięcego” lub „Super Dziennego Opiekuna” podczas Gali organizowanej w 4 kwartale br. z udziałem przedstawicieli Miasta oraz mediów.

Informacje o zwycięzcach umieszczone zostaną na stronie internetowej Miasta i Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Udział w konkursie daje szansę na pokazanie swojej codziennej pracy i docenienie jej przez rodziców.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie.

W 2019 r. konkurs został przeprowadzony w podziale na 3 kategorie:

  1. kategoria dotycząca żłobków publicznych
  2. kategoria dotycząca żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
  3. kategoria dotycząca dziennych opiekunów

Sponsorem nagród w konkursie jest firma Fellowes Polska S.A. – producent profesjonalnych oczyszczaczy powietrza AeraMax® – www.oczyscpowietrze.pl

Scroll to Top
Skip to content