18 września 2019 r. dołączona została do systemu rekrutacji kolejna placówka niepubliczna, która została wskazana do dofinansowania przez Prezydenta m.st. Warszawy i której właściciel podpisał umowę z m.st. Warszawa:

  „Balonik”, ul. Mehoffera 45 D /Białołęka – 35 miejsc /- numer nadany w systemie rekrutacji: 158

  Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do dnia 27 września do godz. 10.00  mają Państwo możliwość zmiany placówek. W przypadku wyboru przedmiotowej placówki  zmian należy dokonywać na pisemny wniosek w placówce I-go wyboru.

  Wnioski zarejestrowane i dostarczone do placówki oraz te, w których dokonano zmian po 27.09.2019 po godz. 10.00 nie biorą udziału w bieżącej rekrutacji.

  Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie www.zlobki.waw.pl

   

  Jednocześnie przypominamy, że do dnia 20 września 2019 r. do godz. 10.00  trwa rekrutacja do placówek niepublicznych, które zostały wskazane do dofinansowania przez Prezydenta m.st. Warszawy

  1) „Muzyczna Dolina- dzienny opiekun, ul. Biskupia 55 /Praga Południe/- numer nadany w systemie rekrutacji: 156;

  2) „Kolorowa Zebra- dzienny opiekun”, ul. Bogumińska 12 /Targówek/- numer nadany w systemie rekrutacji: 157.

  Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do dnia 20 września do godz. 10.00 mają Państwo możliwość zmiany placówek. W przypadku wyboru przedmiotowych placówek zmian należy dokonywać na pisemny wniosek w placówce I-go wyboru

   

  oraz do dnia 20 września 2019 r. do godz. 9.00  trwa rekrutacja  do żłobków publicznych w ramach projektu „Żłobki na strat”

  • Żłobek nr 67, ul. Łaguny 1 /Wesoła/
  • Żłobek nr 68, ul. Cynamonowa 7 /Ursynów/

  Są to żłobki funkcjonujące w ramach projektu „Żłobki na start” . Do ww. żłobków będą przyjmowane dzieci rodziców spełniających kryteria określone w regulaminie uczestnictwa w projekcie, tj. rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.