Rekrutacja do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna i placówek niepublicznych z dofinansowaniem

Do żłobków m.st. Warszawy i placówek z dofinansowaniem przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do trzech lat.

Nie wszystkie placówki posiadają grupy niemowlęce. Większość placówek przyjmuje dzieci po ukończeniu 1 roku życia – sprawdź w wykazie poniżej.

WYKAZ PLACÓWEK

Wykaz lokali oraz regulamin organizacyjny publicznych punktów dziennego opiekuna znajdą Państwo TUTAJ

Zasady rekrutacji do placówek

Rekrutacja do żłobków m.st. Warszawy odbywa się zgodnie z zapisami Rozdziału 3 Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy oraz regulaminu i harmonogramu rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020 – II ETAP

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020 – ZMIANA

WARUNKI PRZYJĘĆ DZIECI DO PLACÓWEK – PUNKTACJA

NOWA PUNKTACJA OD 12 LUTEGO 2020 r. W PROJEKCIE „ŻŁOBKI NA START”

RODZAJ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

REGULAMIN REKRUTACJI z dnia 24 lutego 2020 r.

REGULAMIN REKRUTACJI z dnia 6 lutego 2020 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Rekrutacja do żłobka nr 66 ul. Erazma Ciołka 26a (Wola)

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami

NOWA PUNKTACJA OD 12 LUTEGO 2020 r. W PROJEKCIE „ŻŁOBKI NA START”

1. Regulamin uczestnictwa

2. Harmonogram rekrutacji

3. Formularz zgłoszeniowy 

4. Oświadczenie uczestnika

5. Regulamin rekrutacji

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

7. Umowa korzystania z usług żłobka

Rekrutacja do żłobków 67 ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1 (Wesoła)
oraz 68 ul. Cynamonowa 7 (Ursynów)

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami

NOWA PUNKTACJA OD 12 LUTEGO 2020 r. W PROJEKCIE „ŻŁOBKI NA START”

1. Regulamin uczestnictwa

2. Harmonogram rekrutacji do Żłobka 67 i 68

3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika

5. Załącznik nr 3 - Regulamin rekrutacji

6. Załącznik nr 4 - Umowa uczestnictwa w projekcie

7. Załącznik nr 5 - Umowa korzystania z usług żłobka