Rekrutacja do żłobków

Do żłobków m.st. Warszawy przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do trzech lat.

Nie wszystkie żłobki posiadają grupy niemowlęce. Większość żłobków przyjmuje dzieci po ukończeniu 1 roku życia – sprawdź w wykazie poniżej.

WYKAZ ŻŁOBKÓW

Zasady rekrutacji do placówek

Rekrutacja do żłobków m.st. Warszawy odbywa się zgodnie z zapisami Rozdziału 3 Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy oraz regulaminu i harmonogramu rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 156 i 157 z dnia 13.09.2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PLACÓWKI NR 158

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH z dn. 20.09.2019 r.

Rekrutacja do żłobków 67 ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1 (Wesoła)
oraz 68 ul. Cynamonowa 7 (Ursynów)

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami

1. Regulamin uczestnictwa

2. Harmonogram rekrutacji do Żłobka 67 i 68

3. Załacznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika

5. Załącznik nr 3 - Regulamin rekrutacji

6. Załącznik nr 4 - Umowa uczestnictwa w projekcie

7. Załącznik nr 5 - Umowa korzystania z usług żłobka

 

Jak zapisać dziecko do żłobka i przebieg rekrutacji:

1. Zarejestruj wniosek w systemie REKRUTACJA

Pamiętaj, aby dane kontaktowe podane we wniosku były aktualne i poprawne.

Po zakończonej rejestracji wniosku na ekranie otrzymasz informacje o numerze wniosku i kodzie PIN, a także numerze PESEL, na który zostało zarejestrowane dziecko. Otrzymasz też maila potwierdzającego rejestrację na podane we wniosku adresy mailowe.

Zmiany wszelkich danych we wniosku dokonasz w żłobku I-go wyboru na pisemną prośbę.

2. W celu wydrukowania wniosku wróć do systemu REKRUTACJA, zaloguj się do wniosku podając numer PESEL, na który wniosek został zarejestrowany i wcześniej otrzymany kod PIN.

3. Dostarcz wydrukowany i podpisany wniosek do żłobka I-go wyboru w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty rejestracji, w przeciwnym razie wniosek zostanie usunięty przez kierownika tego żłobka.

4. Możesz sprawdzić status wniosku logując się w systemie REKRUTACJA podając numer PESEL i kod PIN, otrzymany w mailu potwierdzającym zarejestrowanie wniosku w systemie.

5. Najwięcej dzieci przyjmujemy od września, po tym jak wiemy ile dzieci odejdzie do przedszkoli. Proces rekrutacji na wrzesień zaczyna się w maju, a ostatecznie kończy w czerwcu. W tym czasie rodzice/opiekunowie sami muszą sprawdzić czy zmienił się status wniosku z „oczekujący” na „na liście do przyjęcia.

Zapoznaj się z regulaminem i harmonogramem rekrutacji.(podlinkować)

Uwaga! Niepotwierdzenie w określonym terminie przyjęcia miejsca w żłobku, skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących ze wszystkich wybranych we wniosku żłobków.

Uwaga! Rezygnacja z przyjęcia miejsca w żłobku oznacza usunięcie dziecka z listy oczekujących we wszystkich wybranych wcześniej żłobkach.

Z systemu nie będzie usuwane dziecko, których rodzice nie przyjmą zaproponowanego miejsca, w sytuacji gdy rodzice ubiegają się o miejsce w żłobku dla rodzeństwa a żłobek może przyjąć tylko jedno dziecko.

6. Nabór uzupełniający do żłobków trwa cały rok – dzieci przyjmowane są w miarę zwalniania się miejsc w żłobku. W przypadku zakwalifikowania dziecka do przyjęcia, komisja rekrutacyjna nawiąże kontakt z rodzicami/opiekunami, informując o wolnym miejscu w żłobku i określając kolejne kroki postępowania.

7. Żłobki integracyjne

Funkcję żłobka integracyjnego pełnią następujące placówki:

  • Żłobek Nr 31 mieszczący się przy ul. Motorowej 5,
  • Żłobek nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72,
  • Żłobek nr 47 przy ul. Chodeckiej 2,
  • Żłobek nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75.

W Żłobkach tych dzieci niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności wychowują się z pozostałymi dziećmi.

8. Ważne terminy:

a) od 2 do 15 stycznia każdego roku – aktualizacja wniosków ze statusem oczekujący.

Potwierdź on-line, że dziecko nadal oczekuje na miejsce w żłobku na kolejny rok. Jeśli tego nie zrobisz wniosek zostanie usunięty z listy oczekujących we wszystkich wcześniej wybranych żłobkach.

b) maj – czerwiec każdego roku – rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny od września.

Koniecznie śledź zmiany statusu wniosku on-line w celu uniknięcia skreślenia wniosku z listy.

Zadbaj o dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęcia, np. PIT.

 

Uwagi, pytania i propozycje dotyczące rekrutacji można zgłaszać mailowo na adres: rekrutacja@zlobki.waw.pl

Zapytania dotyczącego opieki nad dziećmi proszę kierować na adres: sekretariat@zlobki.waw.pl lub bezpośrednio do żłobka