Logo Zespol Zlobkow m st Warszawy

 

Dołącz do żłobkowego zespołu

Zespół Żłobków m.st. Warszawy jest samorządową jednostką organizacyjną działającą na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, grupującą wszystkie prowadzone przez Warszawę żłobki publiczne w liczbie już obecnie 66 i zatrudniającym ponad 1 900 osób.

Codziennie pod opieką naszych pracowników znajduje się ponad 7300 dzieci, a liczba ta rośnie wraz z każdym nowo otwartym żłobkiem. W chwili obecnej w budowie jest są kolejne placówki, w których znajdzie opiekę ponad 1000 dzieci.

Podstawowym zadaniem każdego żłobka wchodzącego w skład Zespołu jest:

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Podstawowym zadanie samego Zespołu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobków oraz zapewnienie im obsługi: administracyjnej, finansowej, księgowej i kadrowej.
Nadrzędnym zaś celem jest zawsze dobro będącego pod opieką żłobka dziecka.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki naszym podopiecznym, dbanie o ich prawidłowy rozwój oraz odpowiednie wyżywienie – Zespół poszukuje wykwalifikowanych pracowników w grupach zawodowych:

 1. Opiekunka dziecięca;
 2. Pielęgniarka lub Położna;
 3. Psycholog;
 4. Logopeda;
 5. Fizjoterapeuta;
 6. Intendent;
 7. Kucharz/Kucharka;
 8. Sprzątaczka;
 9. Robotnik gospodarczy.

Praca w żłobku dedykowana jest w pierwszej kolejności tym, którzy kochają dzieci, spełniają się zawodowo przy codziennej opiece nad nimi i cieszą się z każdym kolejnym etapem ich rozwoju.

Praca na stanowiskach urzędniczych oraz stanowiskach kierowniczych dedykowana jest w pierwszej kolejności specjalistom z obszarów: administracji, zamówień publicznych, finansów i księgowości, kadr i płac – którzy chcą realizować się w samorządzie terytorialnym na stabilnych warunkach zatrudnienia oraz konkurencyjnym wynagrodzeniu.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy oferujemy pracę w jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych i konkurencyjnych względem sektora prywatnego warunkach:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
 • Przyjazna atmosfera w pracy,
 • Wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
 • Możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego,
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłaty do wczasów, karnety sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
 • Możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia medycznego;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagroda jubileuszowa na każde 5 lat stażu pracy.

Kandydatom w każdej grupie zawodowej oferujemy przejrzyste i konkurencyjne wynagrodzenie, w skład którego wchodzi:

 • Płaca zasadnicza w wysokości zależnej od stanowiska, wykształcenia i kwalifikacji,
 • Dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%),
 • Dodatek motywacyjny (średnio 10-20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od jakości pracy w danym miesiącu ocenianej przez bezpośredniego przełożonego).

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w zakładach w bocznym menu.

Wszystkie oferty pracy są szczegółowo rozpatrywane. W przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji i wolnych miejsc na pewno się odezwiemy.