Szanowni Rodzice,

  informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XXII/606/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy z dniem 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie warunki przyjęć dzieci do warszawskich placówek – kryteria jak i punktacja.

  Do placówek będą przyjmowane tylko dzieci, które spełniają łącznie następujące warunki: wraz z rodzicami lub rodzicem zamieszkują na terenie m.st. Warszawy oraz poddane zostały obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie mogą zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753).  Dzieci te podlegają weryfikacji według dalszych określonych uchwałą kryteriów.

  Prosimy o zapoznanie się z nową punktacją obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. znajdująca się pod adresem: https://zlobki.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Nowa-punktacja-od-1-stycznia-2020-r.pdf

  Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z obowiązkiem statutowym i regulaminowym w dniach 2 – 15 stycznia 2020 r. wniosek ze statusem „ZAREJESTROWANY”, „OCZEKUJĄCY” I „OCZEKUJE NA BON” należy aktualizować w systemie w celu oczekiwania na miejsce w warszawskiej placówce w roku 2020.

  Jednocześnie w związku z nowymi warunkami przyjęć dzieci do warszawskich placówek prosimy o aktualizację danych w systemie, które posłużą do naliczenia punktów wg nowych zasad.

  Aktualizacji danych oraz potwierdzenia oczekiwania na miejsce w 2020 r. dokonujemy logując się do wniosku dziecka za pomocą numeru PESEL oraz PIN, wybierając odpowiednie dane i naciskając przycisk „POTWIERDZAM OCZEKIWANIE NA MIEJSCE W ROKU 2020 I PRZEKAZUJĘ DANE DO ZŻ”.

  Niespełnienie łącznie warunków zamieszkiwania na terenie m.st. Warszawy i szczepienia dziecka uniemożliwi potwierdzenie w systemie wniosku na 2020 r.

  Po naciśnięciu przycisku otrzymamy potwierdzenie: AKTUALIZACJA NA ROK 2020 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

  Dla sprawdzenia poprawności proszę ponownie zalogować się do wniosku i sprawdzić czy w informacji „Rok oczekiwania na miejsce” jest rok 2020. Jeśli tak, to potwierdzenie przebiegło pomyślnie. W przeciwnym przypadku proszę ponowić tę czynność.

  W przypadku problemów z potwierdzeniem proszę o wysłanie maila na adres: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl

  Wniosek niezaktualizowany online w terminie do 15 stycznia 2020 r. włącznie zostanie usunięty z systemu rekrutacji.