ZŻ-ZP.26.10.2020.MPO Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.10.2020.MPO

Termin składania ofert:

15/09/2020 12:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Załączniki

Przejdź do treści