Profil Nabywcy

Profil Nabywcy - 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2021 roku
Pozycja PlanuPrzedmiot zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowaniaPrzewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaInformacje dodatkoweInformacja na temat aktualizacji
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1roboty budowlane + konserwacja CO,CW wraz z dziennym opiekunemIV kwartał 2021art. 275 pkt 12871154,54 zł
1.1.2roboty budowlane + awarie ogólnobudowlaneIV kwartał 2021art. 275 pkt 16438287,19 zł
1.1.3rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5II kwartał 2021art. 275 pkt 18400000,00 złdodana pozycja
1.1.4modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6II kwartał 2021art. 275 pkt 11020355,00 złdodana pozycja
2. DOSTAWY
1.2.1środki czystości żłobki + punkty dziennego opiekunaIII kwartał 2021art. 275 pkt 1884570,76 zł
1.2.2artykuły szkolne wraz z dziennym opiekunemIV kwartał 2021art. 275 pkt 1283254,56 zł
1.2.3wykonanie ubrań roboczychI kwartał 2021art. 275 pkt 1306280,00 zł
1.2.4zakup drobnego wyposażenia żłobki - gastronomiczne, drobne artykuły kuchenne i artykuły szklaneII kwartał 2021art. 275 pkt 1157136,60 zł
1.2.5uzupełnienie wyposażenia meblowego Żłobki łącznie z dziennym opiekunemI kwartał 2021art. 275 pkt 1364165,96 zł
1.2.6wymiana sprzętu IT (modemy, komputery)II kwartał 2021art. 275 pkt 1249593,50 zł
1.2.7pomoce dydaktyczne, zakup gier stolikowych, gier dydaktycznych, kącików tematycznych zgodnie z planami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi przez oplacówki, łącznie z dziennym opiekunemII kwartałart. 275 pkt 1310109,98 zł
1.2.8wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. WarszawyII kwartał 2021art. 275 pkt 1688627,68 złzmiana pozycji
3. USŁUGI
1.3.1rytmika III kwartał 2021art. 275 pkt1374625,00 zł
1.3.2konserwacja ppoż, instrukcje ppoż, konserwacja klap oddymiającychIV kwartał 2021art. 275 pkt 1131265,86 zł
1.3.3energia elektryczna dystrybucja wraz z dziennym opiekunemIV kwartał 2021art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a645778,39 zł
1.3.4wykonanie ubrań roboczychII kwartał 2021art. 275 pkt 1306280,00 zł
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
2. DOSTAWY
2.2.1zakup środków żywnościIII kwartał 2021art. 129 ust. 1 pkt 16998315,76 zł
3. USŁUGI
2.3.1konserwacja elektryczna wraz z dziennym opiekunemIV kwartał 2021art. 129 ust. 1 pkt 1938830,90 zł

Profil Nabywcy - 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2020 roku

Przejdź do treści