ZZ-IA-II.26.32.2020 – Dostawa lamp bakteriobójczych przepływowych dwufunkcyjnych – ilość 87 dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Znak sprawy:

ZZ-IA-II.26.32.2020

Termin składania ofert:

01/12/2020 12:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Scroll to Top
Skip to content