ZZ-IA-HA.26.9.2020.ADO – Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego do Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 realizowanego przez Zespół Żłobków m. st. Warszawy oraz projektu: „Żłobkowy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Znak sprawy:

ZZ-IA-HA.26.9.2020.ADO

Termin składania ofert:

30/11/2020 12:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content