Czerwiec 2023

Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto przypadające na 1 czerwca. Zostało ustanowione w 1954 roku przez ONZ. Główną ideą święta jest popularyzowanie integracji wśród dzieci, a przyświecają temu świętu takie wartości, jak tolerancja, szacunek i pokój na świecie. Dzień Dziecka jest wspierany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, której działania zmierzają m.in. także do tego, by dbać o prawa dzieci.

Scroll to Top
Skip to content