Aktualności - Żłobek 39 | Żłobek nr 39

Wiosna w żłobku

Leci plisz­ka
spod ka­mycz­ka:
– Ja się ma­cie dzie­ci!
Już przy­by­ła
wio­sna miła,
już sło­necz­ko świe­ci!

Po­szły rze­ki w
świat da­le­ki,
pły­ną het – do mo­rza;
A ja śpie­wam,
a ja lecę,
gdzie ta ran­na zo­rza!

( Maria Konopnicka)

W dniu 19 i 22 marca nasze maluszki powitały Wiosnę. Rysowaliśmy, tańczyliśmy i przygotowywaliśmy Marzannę, którą później dzieci symbolicznie pożegnały.

Scroll to Top
Skip to content