Adaptacja

Wrzesień jest miesiącem adaptacji dla nowych dzieci przychodzących do żłobka. Podczas adaptacji organizowane są zajęcia dla dzieci sprzyjające dobrej adaptacji. W zajęcia włączani są również rodzice. Podczas zajęć dzieci i rodzice mają możliwość przekonać się jak świetnie uczymy się i  bawimy w naszym żłobku.

Scroll to Top
Skip to content