Majowe uroczystości i zabawy

W miesiącu maju obchodziliśmy Dzień Rodziny. Nasze panie opiekunki przygotowały teatrzyk, a dzieci upominki dla rodziców. Z okazji Dnia Pszczoły do żłobka przyjechał pan pszczelarz i pokazał dzieciom jak wygląda prawdziwy ul w środku i jak powstaje miód. W młodszych grupach zostały zorganizowane zajęcia, podczas których dzieci mogły doświadczyć w jaki sposób doi się krowę. W innych grupach zajęcia poświęcone były zwierzętom zarówno tym domowym jak i żyjących na naszych polach i łąkach.  Dzieci relaksowały się na świeżym powietrzu a podczas spacerów poznawały najbliższą okolicę i przyrodę.

Scroll to Top
Skip to content