Adaptacja w naszej placówce.

ADAPTACJA

Drodzy Rodzice !

Pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku – czas adaptacji – są dla każdego malucha bardzo trudne. Dziecko ma prawo do wchodzenia w nowe środowisko w bezpieczny i w łagodny dla niego sposób. Adaptacja jest po to, żeby dziecko miało szansę poczuć się na tyle bezpiecznie, aby chciało w żłobku przebywać. Bardzo ważna jest w tym czasie Wasza postawa jako Rodziców.

Przebieg adaptacji.

W okresie adaptacji nowo przyjęte dziecko/dzieci przychodzi do placówki wraz z jednym z Rodziców/Opiekunów (bez rodzeństwa i osób towarzyszących).

Adaptacja w naszej placówce podzielona jest na kilka etapów:

 1. Pierwsze cztery dni (1.09, 2.09, 3.09 i 6.09) Rodzic/Opiekun wraz z dzieckiem wchodzi na grupę na około dwie godziny.
 2. Przez następne pięć dni ( od 7.09 do 13.09) dziecko zostaje na grupie samo bez Rodzica/Opiekuna. Czas przebywania dziecka na grupie trwa od półtorej godziny do dwóch godzin w zależności od tego jak dziecko zniesie rozstanie z Rodzicem/Opiekunem.
 3. W zależności od tego jak dziecko znosi adaptację w kolejnych dniach czas przebywania dziecka w żłobku można wydłużać. Niektóre dzieci szybko się przystosowują, ale są i takie u których okres niepokoju i złego samopoczucia przedłuża się nawet do kilku tygodni.
 4. Dziecko można zostawić w żłobku na spanie, jeżeli już dobrze się czuje na grupie. Pierwsze wydłużenie pobytu dziecka na spanie nie powinno zdarzyć się w poniedziałek lub po dłuższej nieobecności dziecka.

W związku z tym, iż od 01.09.2021 przyjmujemy duża grupę dzieci, nowo przyjęte dzieci będą odbywać adaptację w mniejszych grupkach w ramach danej grupy wiekowej do której zakwalifikowane zostało dziecko. Dla każdej podgrupy wyznaczone zostały odpowiednie godziny przyjścia i wyjścia.

Ze względów na obostrzenia związane z trwającą pandemią prosimy o przestrzeganie wyznaczonych przez żłobek godzin przyjścia/wyjścia Rodzica/Opiekuna z dzieckiem na adaptację. 

Podział na podgrupy wraz z godzinami przyjścia w poszczególnych dniach otrzymają Państwo podczas indywidualnego spotkania w żłobku ze starszą pielęgniarką.

Rodziców/Opiekunów zapraszamy w maseczce, na grupę Rodzic wchodzi w skarpetkach lub obuwiu zastępczym.

Dzieci powinny mieć kapcie na zmianę.

To co ułatwia dziecku adaptację w żłobku.

 • To co możemy zrobić zanim dziecko zacznie uczęszczać do żłobka

Rozmawiajmy z dzieckiem o zmianach, jakie je czeka. Opowiadajmy o placówce, czego może się tam spodziewać, dlaczego tam będzie, co będzie tam robiło. Mówcie szczerze, tzn. nie obiecujcie, że w żłobku będzie wspaniale, bo nie jesteście Państwo w stanie tego przewidzieć. Ważne, żeby informacje o żłobku były konkretne i szczere. Pamiętajmy, że opisanie tego, co będzie się działo w najbliższym czasie, buduje poczucie bezpieczeństwa  u dziecka.

Dostosujmy rytm dnia dziecka do rytmu dnia żłobkowego, czyli aby czas drzemki i posiłków był zbliżony do harmonogramu żłobkowego. Jeżeli wcześniej tego nie robiliśmy to zacznijmy zostawiać malucha na kilka godzin u dziadków lub zaufanych osób, aby rozstanie w żłobku nie było sytuacją, kiedy nasze dziecko po raz pierwszy pozostaje pod opieką innych osób. Wspierajmy dążenie dziecka do usamodzielniania się, nie wyręczajmy go we wszystkim. Okres adaptacji w żłobku nie będzie dobrym czasem na naukę samodzielności, ani na zmiany np. odstawienie od piersi, czy zmianę łóżeczka.

 • Pozytywne myślenie rodzica o żłobku

Maluch jest barometrem nastrojów mamy i taty. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, że dziecko zauważa niepokój czy lęk dorosłego, nawet niezwerbalizowany. Nie rozmawiajmy na temat swoich obaw w obecności dziecka. Nie straszmy dzieci żłobkiem, np. „w żłobku nie będzie ci wolni tak rozrabiać”. Jeśli rodzice, przyprowadzając pociechę do żłobka, są pewni swojej decyzji, pozytywnie nastawieni do kadry i mają pewność, że dziecko będzie przez najbliższe kilka godzin pod najlepszą opieką, wówczas i ono będzie spokojne.

 • Aktywne uczestniczenie

Podczas pobytu z dzieckiem w żłobku, prosimy Rodziców o wyłączenie telefonów, nie czytanie gazet, ale o aktywne uczestniczenie z dzieckiem w procesie adaptacji. Jest to też czas na przekazywanie Opiekunom istotnych informacji na temat dziecka. Warto wtedy oprowadzać dziecko po salach, pokazywać mu nowe miejsca, zabawki, zapoznawać je z innymi dziećmi. Warto bawić się w tym czasie ze swoim dzieckiem i z pozostałymi dziećmi. Dobrze jest również otworzyć się na kontakt z innymi rodzicami.

 • Panie Opiekunki

Ważnym warunkiem udanej adaptacji jest pełna, oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz szczerości współpraca rodziców z Opiekunami. Dlatego ważne jest nawiązanie relacji z Opiekunami, zarówno przez dziecko jak i przez Państwo

 • Krótkie rozstanie

Żegnając się z dzieckiem w szatni starajcie się Państwo kontrolować własne emocje i nie okazujcie zwątpienia. Macie Państwo prawo do przeżywania rozłąki ze swoim dzieckiem. Nie zapominajcie jednak, że to po Waszej stronie leży wspieranie dziecka i bycie dla niego oparciem w trudnych chwilach, dlatego żegnanie dziecka płacząc nie jest dobrą strategią. Pożegnajcie się czule i ciepło, ale nie przedłużajcie momentu rozstania, ponieważ daje się wtedy dziecku złudną nadzieję, że może jednak rodzic nie zostawi go w żłobku. Potem z każdą chwilą jest obu stronom coraz trudniej się rozstać. Powiedzcie dziecku dokładnie kto i kiedy ( np. po obiedzie, po zupie, po spaniu) po nie przyjdzie.

Jeżeli dziecko różnie reaguje na rozstanie z każdym z rodziców, najlepiej, aby było odprowadzane do żłobka przez tego rodzica, z którym to rozstanie jest łatwiejsze.

 • Czas pobytu

Przebywanie dziecka w żłobku nie może być na początku zbyt długie, nie tylko z powodu rozstania i tęsknoty, ale też ze względu na zmęczenie. Dziecko gorzej niż dorosły radzi sobie z przebywaniem przez znaczną część dnia w dużej grupie i z grupowymi zasadami. Czas pobytu dziecka w żłobku w kolejnych dniach powinien być stopniowo wydłużany, w zależności od samopoczucia dziecka i akceptacji zmian. Ważne, żeby przez pierwsze tygodnie dziecko było odbierane przed spaniem. Leżakowanie powinno być ostatnim etapem adaptacji.

 • Płacz

Jest to nieodłączny element adaptacji. Płacz to jedyny znany dziecku sposób na zasygnalizowanie, że jest mu smutno, źle i że tęskni. Jest naturalną reakcją dziecka na nową sytuację, świadczy o prawidłowej więzi z najbliższymi. Dziecko potrzebuje wsparcia w przeżywaniu emocji, przytulenia, towarzyszenia i nazywania tego co się z nim dzieje. Płacz jest naturalną i adekwatną reakcją na trudną sytuację w każdym wieku.

 • Regularność

W okresie adaptacji warto zadbać o regularne przychodzenie dziecka do żłobka. Nie róbcie mu Państwo nawet jednodniowych nieobecności. W przypadku dłuższej nieobecności trzeba czasem przechodzić cały proces adaptacji od nowa. Tylko choroba lub ważne sprawy rodzinne powinny być powodem do nieobecności w tym czasie. Kiedy jednak widzicie Państwo, że dziecko jest bardzo zmęczone pobytem w żłobku warto wtedy skrócić jego pobyt.

W okresie adaptacji możecie Państwo zaobserwować u swoich dzieci zmiany w zakresie zachowania na poziomie psychospołecznym i fizjologicznym, świadczące o przeżywanych przez dziecko trudnościach. Mogą to być:

– zaburzenia snu (nagłe zrywanie się, płacz, nadmierna senność lub pobudzenie)

-zaburzenia łaknienia (brak apetytu, wymioty)

– zaburzenia sfery emocjonalnej (płacz, lek, niepokój, smutek, rozdrażnienie)

-zaburzenia sfery społecznej (agresja, bunt)

– zaburzenia aktywności ( nadmierna ruchliwość, brak zainteresowania).

Dzieci mogą być kapryśnie, nerwowe, płaczliwe, zazdrosne o każdą chwilę spędzoną z rodzicem. Dlatego ważne jest by spędzać z dzieckiem dużo czasu po powrocie ze żłobka, tak by miało poczucie, że nadal jest dla was bardzo ważne. Starajcie się zrekompensować czas rozłąki poprzez wspólną zabawę, wspólne posiłki, bycie razem blisko.

Każde dziecko adaptuje się do nowych warunków w swoim indywidualnym tempie. dlatego nie porównujcie swojego dziecka z innymi dziećmi, ani z rodzeństwem

Ramowy plan dnia w żłobku

7:00 – 8:30  – przyjmowanie dzieci

8:30 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 10:00 – zabawy, zajęcia na Sali

10:00 – 10:15 – drugie śniadanie

10:15 – 11:30 – zabawy na Sali lub w ogrodzie

11:30 – 12:00 – obiad – drugie danie

12:00 – 14:20 – leżakowanie

14:20 – 15:30 – zupa, podwieczorek

15:30 – 17:30 – zabawy, odbiór dzieci

Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości – zapraszam do kontaktu.

 

Lilianna Zagrodzka

psycholog

 

Scroll to Top
Skip to content