Aktywności w marcu 2024

 

  • 5 marca – Dzień dentysty – cykl zajęć dydaktyczno – tematycznych i zabawy plastyczne dotyczące zawodu dentysty oraz dbania o zęby. Dzieci miały okazuję zapoznać się z zawodem dentysty, wykonywały też prace plastyczne związane z tym jak należy dbać o zęby.
  • Zabawy odkrywcze na ogrodzie placówki – poszukiwanie oznak wiosny
  • 20 marca – powitanie Wiosny – zajęcia dydaktyczne i plastyczne oraz umuzykalniające związanie z pożegnaniem Zimy i nadchodzącą Wiosną
  • 22 marca – dzień wody- zajęcia sensoryczne i dydaktyczne zapoznające dzieci z wodą
  • Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych – zajęcia tematyczne i dydaktyczne zawiązane z tradycjami wielkanocnymi. Dzieci wykonały pracę plastyczne wybraną przez siebie techniką\
  • Zajęci sensoryczne z użyciem farby i folii
  • Zabawy ruchowe i umuzykalniające – ćwiczące koordynację ruchową podczas zajęć z przyrządami np. schodkami; obręczami

 

Scroll to Top
Skip to content