Ważna informacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19  Zespół Żłobków m.st. Warszawy podejmuje działania zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, jak również stosując się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Przekazywanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119 – dalej RODO). RODO przewiduje sytuacje związane z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (art. 9 ust. 2 lit i  art. 6 ust. 1 lit d).

Ponadto zgodnie z motywem 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.

Przedstawiona interpretacja przepisów jest zgodna ze stanowiskiem prezentowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który w komunikacie z 12 marca 2020 r. wskazał, że „przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem” (link do oświadczenia: https://uodo.gov.pl/pl/138/1456).

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119) – art. 6, art. 9, motyw 46 .
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020r. poz. 1845) – art. 32a

 

 

Scroll to Top
Skip to content