Aktualności - Żłobek 27 | Żłobek nr 27

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Podstawą udziału w rekrutacji do naszego żłobka jest złożenie w formie elektronicznej  wypełnionego przez rodzica wniosku o przyjęcie dziecka do placówki.

Wniosek wypełnić można na stronie Zespołu Żłobków pod adresem https://zlobki.waw.pl/ w zakładce „Rekrutacja”.

Instrukcja wypełnienia wniosku rekrutacyjnego dostępna jest pod adresem https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/dokumenty. Znajdą Państwo tam również zakładkę FAQ z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Wnioski o przyjęcie do żłobka można składać w systemie całorocznym, natomiast ogłoszenie wyników rekrutacji na kolejny rok szkolny następuje według harmonogramu rekrutacji w czerwcu b.r.

Do żłobka przyjmowane są dzieci, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) wraz z rodzicami lub rodzicem zamieszkują na terenie m.st. Warszawy

2) poddane zostały obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie mogą zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753, z późn. zm.)

Tylko dzieci spełniające powyższe warunki, podlegają ocenie według pozostałych kryteriów.

Rodzice i dziecko niespełniający warunku zamieszkiwania na terenie m.st. Warszawy mogą brać udział wyłącznie w rekrutacji do Żłobków projektowych.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content