Lipiec

Korzystanie ze świeżego powietrza i słońca jest podstawowym warunkiem higieny układu oddechowego i krążeniowego, które wpływają na lepsze funkcjonowanie układu nerwowego oraz ruchowego.

Poprzez ruch dziecko uczy się świata, ale także siebie, dążąc do tego by poznać otaczające środowisko całym swoim ciałem i wszystkimi zmysłami. Sprzyja mu w tym naturalna ciekawość poznania.

Scroll to Top
Skip to content