AKTYWNOŚCI WE WRZEŚNIU

Różne formy aktywności w żłobku

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
EDUKACJA ZDROWOTNA
ZAJĘCIA Z MUZYKI
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
ZAJĘCIA PRZYRODNICZE I EKOLOGICZNE
ZAJĘCIA Z CHUSTĄ KLANZA
ZAJĘCIA I ZABAWY MANIPULACYJNO – KONSTRUKCYJNE
ZAJĘCIA TEMATYCZNE
ZAJĘCIA RUCHOWE
BAJKOTERAPIA

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
Zajęcia adaptacyjne, mają na celu zapoznanie dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem. Są to trzy dniowe zajęcia, trwające 90 minut w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.
Zajęcia adaptacyjne przeprowadzane są w III etapach:
• Dziecko na początku uczestniczy w zajęciach w raz z rodzicem lub opiekunem.
• Rodzic staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie.
• Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie (bez rodzica).
WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
Opiekunki prowadzą ciekawe zajęcia posługując się metodami dydaktycznymi, które pomagają:
• wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał,
• w rozpoznawaniu, kontrolowaniu i wyrażaniu własnych uczuć przez dzieci, radzeniu sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi,
• w rozwiązywaniu konfliktów w grupie metodą pokojową,
• w kształtowaniu zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych,
• we wspieraniu procesu usamodzielnienia się dziecka.
EDUKACJA ZDROWOTNA
Dzięki edukacji zdrowotnej dzieci uczestniczą każdego dnia:
• w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej,
• w zabawach grupowych organizowanych na świeżym powietrzu,
• w porannej gimnastyce,
• w codziennym TRENINGU CZYSTOŚCI,
• w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne.

Scroll to Top
Skip to content