Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

 
Uwaga! Aktualizacja wniosków od 2 do 15 stycznia br.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie  przypominamy, iż zgodnie z regulaminem rekrutacji w dniach 2 - 15 stycznia 2018 roku wszyscy zarejestrowani w systemie rekrutacji a pragnący oczekiwać na miejsce w żłobku w roku 2018, zobowiązani są do aktualizacji wniosku w systemie.

Wniosek nie zaktualizowany on-line w terminie do 15 stycznia 2018 r. zostanie usunięty z systemu rekrutacji.


Potwierdzenia dokonujemy logując się do swojego wniosku  i naciskając przycisk  "POTWIERDŹ OCZEKIWANIE NA MIEJSCE W ŻŁOBKU W ROKU 2018". Po naciśnięciu otrzymamy potwierdzenie:  AKTUALIZACJA NA ROK 2018 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.


Dla sprawdzenia ponownie logujemy się do swojego wniosku i sprawdzamy,  czy w informacji "Rok oczekiwania na miejsce : " jest rok 2018. Jeśli tak, to potwierdzenie przebiegło pomyślnie w przeciwnym przypadku  ponawiamy tą czynność.
W przypadku problemu z potwierdzeniem prosimy o wysłanie maila na adres rekrutacja@zlobki.waw.pl.

Przypominamy, że:
- logujemy się do swojego wniosku poprzez stronę www.zlobki.waw.pl/rekrutacja2012  wpisując numer PESEL,  numer PIN, o który poprosi System.
-  PIN otrzymaliście Państwo w mailu potwierdzającym rejestrację wniosku w Systemie rekrutacji,
- zagubiony kod PIN można otrzymać w żłobku pierwszego wyboru,
- wszelkich zmian danych we wniosku rekrutacyjnym na pisemną prośbę rodzica/opiekuna dokonuje się w żłobku pierwszego wyboru.

 

Prosimy o zaktualizowanie we wniosku wieku rodzeństwa.  Liczba punktów za spełnianie kryterium 4 „dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:

a)      w wieku do 6 lat - 6 punktów,

b)      w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,

c)      w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,

d)      w wieku od 17 do 18 lat - 1 punkt

- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka;” 

 

(Zgodnie z §10 ust. 1 pkt. 4 Statutu Żłobka) będzie liczona na dzień przyjęcia dziecka do żłobka, a nie na dzień składania przez Państwo wniosku.

 

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym Harmonogramem i Regulaminem rekrutacji na rok 2018, dostępnymi na stronie www.zlobki.waw.pl w zakładce Zapisz Dziecko.

 


 
W WARSZAWSKICH ŻŁOBKACH GRA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W warszawskich żłobkach gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Temat 26 finału WOŚP - "Wyrównywanie szans w leczeniu noworodków.

W dniach 18 grudnia 2017 r. - 12 stycznia 2018 r. w warszawskich żłobkach jest wystawiona puszka stacjonarna, do której możemy wrzucać pieniądze.

Osobą odpowiedzialną za koordynację wszystkich działań na rzecz 26 Finału WOŚP w Zespole Żłobków m.st. Warszawy jest Agata Bartosik, która od 15 lat organizuje jeden z warszawskich Sztabów nr 737. W tym właśnie Sztabie puszki stacjonarne ze żłobków zostaną komisyjnie przeliczone, a informacja o zebranej kwocie zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Niech wszystkich nas ogarnie pozytywny szał pomagania za sprawą kolejnego finału Wielkiej Świątecznej Pomocy.

 


 
Super Żłobek, Super Klub Dziecięcy, Super Dzienny Opiekun 2017

Już po raz dwunasty został zorganizowany konkurs na placówkę przyjazną dziecku i rodzinie pn. "Super Żłobek, Super Klub Dziecięcy, Super Dzienny Opiekun".  Zwycięzców typowali rodzice, a było ich ponad 3 tys.

Rodzice ocenili zarówno jakość opieki i zajęć dla dzieci, otwartość na kontakty z Rodzicami, jak i serwowane posiłki oraz wyposażenie żłobków.

Stołeczne placówki realizują uwagi i sugestie rodziców, aby sprostać ich oczekiwaniom. Żłobki wciąż się zmieniają, a ich pracownicy motywowani są do podnoszenia jakości opieki nad dziećmi, o czy świadczą wyniki oceny dokonanej przez rodziców - średnia oceny to  90,52 pkt na 100 punktów możliwych do zdobycia.

Tytuł „Super żłobków 2017” w kategorii żłobki publiczne otrzymały trzy placówki, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i są to:

Mini Żłobek Żlobka nr 19 przy ul. Górczewska 27/35 na Woli

Mini Żłobek Żłobka nr 36  na Placu Światowida 3 w Białołęce

Żłobek Nr 31 ul. Motorowa 5 na Pradze Południe

 

Tytuł „Dzienny opiekun 2017” w kategorii dzienni opiekunowie otrzymały cztery Panie: 

Pani Jagoda Sidorowicz , ul. Kochanowskiego 52/94 na Bielanach

Pani Swietłana Saniukevich, ul. S. Majewskiego 18 m.28 na Ochocie

Pani Iwona Famulska ul. S. Majewskiego 18 m.28 na Ochocie

Pani Katarzyna Kulbicka, ul. Lubelska 23, lok. U-1 na Pradze Południe

Pani Tamara Krzysztoń ul. Gąbińska 20 m.33 na Bielanach

 

Ocenę powyżej 90 pkt. na możliwych 100 pkt. otrzymało 28 żłobków publicznych i 11 żłobków niepublicznych, powyżej 80 punktów – 32 żłobków publicznych, 20 żłobków niepublicznych. Zwycięskie żłobki otrzymały ponad 95,5 punktów na 100 możliwych.

Z uwagi na wysoką ocenę Rodziców, dodatkowo wyróżniono placówki, które otrzymały średnią liczbę punktów powyżej 92 pkt w przypadku żłobków publicznych .

Rodzicom za te wspaniałe rekomendacje dziękujemy a pracownikom żłobków i Dziennym opiekunom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania, życząc wiele satysfakcji i radości z wykonywanej i tak dobrze ocenianej pracy z maluchami. To Wasz sukces!

wcześniejsze informacje


Biuletyn Informacji Publicznej


Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.2.18.AKS Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.