Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

 
Kolejny etap rekrutacji – generowanie list

Drodzy Rodzice,

Dziękujemy za udział w rekrutacji do placówek niepublicznych, które zostały wskazane do dofinansowania przez Prezydenta m.st. Warszawy i których właściciele wyrazili zgodę na uruchomienie rekrutacji. Wraz z dodawaniem nowych placówek do systemu uruchamiana będzie do nich rekrutacja.

Zmiany dokonywane przez rodziców do 21 sierpnia 2019 r. zakończyły się wygenerowaniem przez system list osób oczekujących na miejsce w danej placówce.

Dalszym etapem rekrutacji jest weryfikacja utworzonych list i weryfikacja spełniania kryteriów przez rodziców. Za proces ten odpowiedzialne będą placówki pierwszego wyboru.

O przyznaniu miejsca w placówce zostaną Państwo poinformowani osobną wiadomością e-mail. Zamieszczona zostanie także informacja na stronie o zakończeniu procesu weryfikacji. W tym samym czasie zostaną Państwo zaproszeni przez właściciela placówki niepublicznej celem przedstawienia dokumentów.

Prosimy o regularne sprawdzanie podanej w systemie rekrutacyjnym skrzynki e-mail (również folderu „spam”), a także monitorowanie zmian statusu wniosku w systemie.


 
Dołączanie nowych placówek do systemu

Wstępna rekrutacja do żłobków niepublicznych - rejestracja od 22.08.2019r.

22 sierpnia 2019 r. dołączone zostały do systemu rekrutacji dwie kolejne placówki niepubliczne, które zostały wskazane do dofinansowania przez Prezydenta m.st. Warszawy
i których właściciele złożyli oświadczenie o przyjęciu dotacji.

Od tego dnia będą mieli Państwo możliwość zmiany placówki. W przypadku wyboru przedmiotowych placówek zmian należy dokonywać drogą mailową na adres: sekretariat@zlobki.waw.pl lub rekrutacja@zlobki.waw.pl , podając nr wniosku. W przypadku rejestracji dziecka po raz pierwszy w Systemie i wyboru powyższej placówki jako
I-go wyboru, wnioski w formie papierowej należy składać w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4 pok. 12

Zapraszamy do zapoznawania się z harmonogramami rekrutacji udostępnianymi na stronie www.zlobki.waw.pl

Wstępna rekrutacja dotyczy żłobków niepublicznych, w których miasto wykupiło miejsca dla dzieci wieku do lat 3:

1) „Edu Maluch”, ul. Ruskowy Bród 61 - numer nadany w systemie rekrutacji: 152;

2) Niepubliczny Żłobek „Marzenia do spełnienia”, ul. Czapelska 36 - numer nadany w systemie rekrutacji: 155.

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji znajdującym się w zakładce zapisz dziecko


 
Informacja dla rodziców o dołączeniu do systemu nowych placówek

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zostały dołączone do systemu rekrutacji placówki, które zostały wskazane do dofinansowania przez Prezydenta m.st. Warszawy i których właściciele wyrazili zgodę na uruchomienie rekrutacji. Już dzisiaj mają Państwo możliwość zmiany żłobka. W przypadku wyboru placówki planowanej do dofinansowania od września na żłobek 1-go, 2-go, 3-go wyboru proszę o zgłoszenie się do aktualnego żłobka pierwszego wyboru. Niezależnie od rodzaju wybranej placówki niepublicznej (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) zmiany dokonujemy w żłobku 1-go wyboru.

W przypadku kiedy oczekują Państwo na miejsce w punkcie dziennego opiekuna i nie rejestrowali Państwo wcześniej dziecka do żłobka należy złożyć nowy wniosek. Nowe wnioski przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie (2 piętro, pok. 201).

Celem ułatwienia Państwu zmiany przedstawiam możliwe scenariusze wraz z rozwiązaniem:

Sytuacja 1: Rodzic oczekuje na miejsce w żłobku.
Rozwiązanie: Zmiany dokonujemy w Żłobku 1-go wyboru.

Sytuacja 2: Rodzic oczekuje na miejsce tylko u dziennego opiekuna.
Rozwiązanie: Rejestrujemy nowy wniosek. Wniosek składamy w sekretariacie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie (2 piętro, pok. 201).

Sytuacja 3: Rodzic oczekiwał na miejsce w żłobku i ma przyznany warszawski bon żłobkowy na rok szkolny 2018/2019.
Rozwiązanie: Zmiany dokonujemy w Żłobku 1-go wyboru. Rodzic bierze udział w rekrutacji do placówek niepublicznych.

Sytuacja 4: Rodzic oczekiwał na miejsce tylko u dziennego opiekuna i ma przyznany warszawski bon żłobkowy na rok szkolny 2018/2019.
Rozwiązanie: Rejestrujemy nowy wniosek. Wniosek składamy w sekretariacie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie (2 piętro, pok. 201). Rodzic bierze udział w rekrutacji do placówek niepublicznych.

Sytuacja 5: Rodzic nie oczekiwał na miejsce w publicznej placówce na terenie m.st. Warszawy.
Rozwiązanie: Rejestrujemy nowy wniosek. Wniosek składamy w sekretariacie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie (2 piętro, pok. 201).

WAŻNE: Aktualny wykaz placówek niepublicznych biorących udział w rekrutacji dostępny jest w zakładce zapisz dziecko - wykaz żłobków. Nowe placówki niepubliczne mają nr powyżej 100. oraz są zaznaczone kolorem zielonym.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z Zespołem Żłobków m.st. Warszawy.

wcześniejsze informacje


Biuletyn Informacji Publicznej


Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.