Nasze żłobki
Zapisz dziecko
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

 
Festiwal Teatru dla Najmłodszych – TAKE PART IN ART

16 maja rusza w Warszawie Międzynarodowy Festiwal Teatru dla Najmłodszych – TAKE PART IN ART. Organizatorem jest TEATR MAŁEGO WIDZA. Zespół Żłóbków m.st. Warszawy został patronem wspierającym pierwszego festiwalu teatralnego dla maluchów.


wiecej


Konkurs na dziennych opiekunów

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs ofert w zakresie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, którzy będą świadczyć opiekę nad dziećmi w formie umowy na zastępstwo.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28.05.2015 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa do 28.05.2015 do godz. 16.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

 Więcej szczegółów pod adresem:

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2531E5F3-0F9A-4B9D-905B-FC7D9A44572C,frameless.htm

 

 


Opinie mieszkańców o warszawskich żłobkach – 2015 r.

Jak co roku Miasto Warszawa przeprowadziło wśród rodziców badanie opinii na temat form opieki nad dziećmi do lat trzech. 90% respondentów jest zadowolona z jakości opieki. Miasto corocznie przeprowadza badanie dotyczące m.in. oceny jakości usług świadczonych w warszawskich żłobkach prowadzonych przez Miasto st. Warszawę oraz w żłobkach niepublicznych, którym Miasto zleciło organizację opieki nad dziećmi do lat 3.

W bieżącym roku po raz drugi ocenie została poddana również jakość usług świadczonych przez dziennych opiekunów. Ankieta skierowana była do rodziców i opiekunów dzieci korzystających z usług warszawskich publicznych żłobków oraz dziennych opiekunów, a także osób oczekujących na miejsce dla dziecka w tego typu placówkach.

Głównym celem badania było poznanie opinii i potrzeb ma na celu zapewnienie dzieciom opieki jak najwyższej jakości, a także usprawnienie w przyszłości procesu rekrutacji. Badanie prowadzone było w terminie od 20 lutego do 9 marca 2015 r.

Respondenci korzystający ze żłobków są zadowoleni z jakości usług w nich świadczonych (placówki publiczne – 96% badanych, niepubliczne dofinansowane przez miasto – 95% badanych i dzienni opiekunowie – 90% badanych).

Szczegółowe wyniki znajdują się w raporcie: Wyniki Ankiety 2015 (0,8MB pdf)

wcześniejsze informacje


Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Fundusz Społeczny

Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
P09/05/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2015 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.