Od 19 kwietnia otwarte żłobki i punkty dziennego opiekuna

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice,

w związku z rządowymi informacjami przekazanymi na konferencji Ministra Zdrowia 14 kwietnia br. informuję, że od 19 kwietnia br. wszystkie dzieci mogą korzystać z usług opiekuńczych w żłobkach i punktach dziennego opiekuna m.st. Warszawy.

Opieka będzie świadczona w reżimie sanitarnym określonym w Procedurze organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy od dnia 1 października 2020 r. stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 59/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Podkreślam, że ze względu na panującą sytuację epidemiczną Rada Ministrów podjęła decyzję o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 25 kwietnia br. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, dziennego opiekuna z powodu zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek – w związku z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie. Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

Scroll to Top
Skip to content