Potwierdzenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informuję, że w dniach 4 – 20 maja br. będzie miało miejsce potwierdzenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem w placówce na rok szkolny 2021/2022.

Dbając o zdrowie Państwa jak również w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, proces ten będzie odbywał się drogą elektroniczną.

W celu potwierdzenia woli kontynuowania opieki w roku szkolnym 2021/2022 proszę o odesłanie informacji zwrotnej do placówki, z którą mają Państwo zawartą umowę, o treści:

„……(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) i  ….…. (imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) potwierdzamy wolę kontynuowania opieki w roku szkolnym 2021/2022 w Żłobku nr …… przy ul. …………. przez moje/nasze dziecko: ………………………………………….(imię i nazwisko dziecka)”

Informacja ta powinna być przekazana z adresu mailowego, który znajduje się we wniosku w Systemie rekrutacyjnym w terminie do dnia 20 maja 2021 r. do końca dnia.

Brak przekazania informacji zwrotnej może skutkować brakiem przedłużenia umowy na kolejny rok szkolny.

 

Z poważaniem,
Edyta Jóźwiak
Dyrektor
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Scroll to Top
Skip to content