Znamy laureatów konkursu Super żłobek 2021

Jakość usług świadczonych przez stołeczne żłobki zwiększa się z roku na rok. Dzieje się to także dzięki konkursowi na Super Żłobek, który w 2021 roku ma już 15 edycję.

Konkurs został przeprowadzony w czerwcu w podziale na 3 kategorie:

  1. Kategoria dotycząca żłobków publicznych
  2. Kategoria dotycząca żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przed podmioty niepubliczne
  3. Kategoria dotycząca punktów dziennego opiekuna.

To sami rodzice typowali zwycięzcę. W konkursie udział wzięło 190 placówek w tym 79 żłobków publicznych, 34 żłobki niepubliczne oraz 77 dziennych opiekunów a zagłosowało ponad 3 tysiące rodziców. Mamy i ojcowie oceniali żłobki we wszystkich sferach; począwszy od jakości opieki i zajęć dla maluchów, otwartości na kontakty z rodzicami, poprzez zdrowe i smaczne posiłki, po wyposażenie placówek. Stołeczne placówki realizują uwagi i sugestie rodziców, aby sprostać ich oczekiwaniom. Żłobki wciąż się zmieniają, a ich pracownicy motywowani są do podnoszenia jakości opieki nad dziećmi.

Tytuł „Super Żłobek 2021” w kategorii żłobki publiczne otrzymał:

  • Żłobek Nr 51 przy ul. św. Bonifacego z Mokotowa;

Tytuł „Super Żłobek 2021” w kategorii żłobki niepubliczne otrzymał żłobek:

  • Niepubliczny żłobek GIOCO przy ul. Kazimierzowskiej 81 lok. 3 z Mokotowa;

Tytuł „ Super Dzienny Opiekun 2021” w kategorii placówki publiczne i niepubliczne otrzymały trzy punkty dziennego opiekuna, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i są to:

  • Pani Martyna Kielańska Dzienny Opiekun przy ul. Modlińskiej 379;
  • Pani Emila Hendzel Dzienny opiekun przy ul. Dunajeckiej 5;
  • Pani Iwona Famulska Dzienny Opiekun przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 18 m 28;

W kategorii żłobki publiczne oraz żłobki niepubliczne wyróżnione zostały następujące placówki:

  • Żłobek nr 59 przy ul. Skarbka z Gór 9;
  • Żłobek Kolorowe Baloniki przy ul. Patriotów 181 lok 2.

Coraz więcej żłobków

Zwiększenie liczby miejsc w stołecznych żłobkach jest priorytetem Prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Działania te prowadzone są dwutorowo– poprzez budowę żłobków publicznych oraz pozyskiwanie miejsc w placówkach prywatnych.

Dynamiczne działania podjęte przez Prezydenta m.st. Warszawy spowodowały wzrost liczby dzieci objętych opieką przez placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dziennych opiekunów.

Aktualnie w Stolicy funkcjonuje 70 żłobków publicznych i 12 mini-żłobków, 190 placówek niepublicznych dofinansowanych oraz 27 publicznych punktów dziennego opiekuna. Razem to 299 placówek zapewniających ponad 15 tysięcy miejsc opieki.

Miasto wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci, a dzieciom towarzyszy w ich niezwykle ważnym etapie życia. Okres pierwszych 3 lat jest kluczowy dla tworzenia się zdrowej i silnej osobowości. Wymaga to od nas ciągłego wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom rodziców, dopasowywania się do zmieniających się warunków zewnętrznych przy jednoczesnym pamiętaniu, że dziecko i jego potrzeby są najważniejsze.

Scroll to Top
Skip to content