Maluch+ 2021 – Żłobek przy ul. Dzieci Warszawy 22A rozpoczął rekrutację

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z budżetu państwa z Programu MALUCH+ 2021 przybyły kolejne miejsca opieki nad najmłodszymi warszawiakami w dzielnicy Ursus.

Zadanie „Utworzenie miejsc opieki w żłobku” polegało na budowie żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 22a.

W ramach inwestycji wybudowaliśmy jednokondygnacyjny budynek żłobka w konstrukcji modułowej drewnianej. Zgodnie z zawartą umową utworzyliśmy 175 miejsc. Prace obejmowały również zakup i montaż wyposażenia w budynku oraz na placu zabaw.

Od 17 listopada rekrutujemy na nowo powstałe miejsca w Żłobku.

Wartość dofinansowania 3 608 416,00 zł, całkowita wartość zadania 8 772 920,42 zł.

Scroll to Top
Skip to content