Ważne informacje – REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Rodzice,

 

uprzejmie informuję, że wnioski dzieci, które miały status „bon”, czyli wnioski, dla których przyznano świadczenie pn. „warszawski bon żłobkowy” zyskały status „oczekujący”.

Wniosek Państwa dziecka będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice mają obowiązek zaktualizowania wniosku po zmianie statusu wniosku na „oczekujący”.

Jeżeli podczas rekrutacji podstawowej dziecku zostanie zaproponowane miejsce w placówce, a oczekują Państwo na decyzję w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego lub chcą Państwo pobierać świadczenie od nowego rok szkolnego, prosimy o poinformowanie o tym kierownika/dyrektora placówki, który zmieni status wniosku na „czeka na bon”. Po zmianie statusu, wniosek zostanie wykluczony z dalszego procesu rekrutacji uzupełniającej.

Scroll to Top
Skip to content