Zaproszenie do udziału w badaniach nt. rozwoju językowego dzieci

Drodzy Rodzice!

Zespół badawczy MultiLADA z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza Rodziców najmłodszych dzieci do udziału w badaniach nad rozwojem języka oraz przetwarzaniem języka przez małe dzieci.

Badania prowadzone są w ramach dwóch projektów:

  • PolkaNorski – celem badania jest sprawdzenie jaką wiedzę nt. języka mają dzieci w wieku 18 miesięcy i 24 miesięcy, oraz w jaki sposób przetwarzają one język.
    Podczas badania wykorzystywane są wyłącznie zweryfikowane naukowo metody, jak pomiar bioelektrycznej aktywności mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG) oraz kwestionariusze.
    Badanie składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich skierowany jest do Rodziców dzieci w wieku 17 – 18 miesięcy i polega na wypełnieniu dwóch kwestionariuszy dotyczących środowiska językowego dziecka oraz znajomości i rozumienia słów przez dziecko. W drugim etapie Rodzice wraz z dziećmi zostaną zaproszeni do pracowni BabyLab na Wydziale Psychologii UW. Wykorzystując EEG (ubranie dziecku specjalnego czepka z małymi elektrodami) zostanie zbadana aktywność elektryczna mózgu dzieci podczas słuchania słów oraz prezentowania obrazów na ekranie.
    Dla wszystkich uczestników badania przewidziane są drobne upominki. Więcej informacji o tym projekcie można znaleźć TUTAJ
  • StarWords – w ramach projektu Rodzicom udostępniana jest aplikacja mobilna umożliwiająca śledzenie wczesnego rozwoju językowego dziecka przez wpisywanie do aplikacji słów i wypowiedzi dziecka. Rodzice są też proszeni o dwukrotne wypełnienie standardowych kwestionariuszy dot. rozwoju językowego. Do badania zapraszani są wszyscy Rodzice dzieci w wieku 0 – 24 miesiące.
    Rodzic może wygenerować listę wpisanych przez siebie słów, co może być miłą pamiątką, ale też pomóc w kontaktach ze specjalistami, jeśli Rodzic taki kontakt uważa za pożądany. Więcej informacji o tym projekcie można znaleźć TUTAJ

O projektach realizowanych przez zespół MultiLADA mogą Państwo przeczytać więcej na stronach:
https://multilada.pl/
profile w mediach społecznościowych (Facebook: multiladauw, Instagram: multilada_uw).

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content