UE Żłobek szansą na równy start

Żłobek szansą na równy start – Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 8 480 250,39 PLN
Wkład własny: 1 764 816,51 PLN
Wartość dofinansowania: 6 715 433,88 PLN
Wkład UE: 6 715 433,88 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: VIII Rozwój rynku pracy
Działanie: 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
Planowany okres realizacji projektu: 01.05.2021 – 31.10.2023
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Opis projektu:

Cel główny projektu:

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 225 osób, mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 225 mieszkańców województwa mazowieckiego w tym 67 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim i 158 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy.

Główne działania w projekcie:

• przygotowanie 2 żłobków do bieżącego funkcjonowania
• wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Pamiętnej
• wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Astronautów

Pliki do pobrania:

Aktualne załączniki

 1. Regulamin uczestnictwa – aktualizacja z dn. 19.11.2021 r.
 2. Formularz zgłoszeniowy – Żłobek szansą na równy start – aktualizacja z dnia 19.11.2021 r.
 3. Oświadczenie uczestnika – Żłobek szansą na równy start – aktualizacja z dn. 19.11.2021 r.
 4. Umowa uczestnictwa w projekcie – Żłobek szansą na równy start – aktualizacja z dn. 19.11.2021 r.
 5. Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka w projekcie na rok szkolny 2022/2023
 6. Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 71, ul. Astronautów 5 z dn. 22.11.2021 r.

Archiwum:

 1. Regulamin uczestnictwa
 2. Harmonogram rekrutacji Pamiętna 20.07.2021
 3. Formularz zgłoszeniowy – Żłobek szansą na równy start
 4. Oświadczenie uczestnika – Żłobek szansą na równy start
 5. Umowa uczestnictwa w projekcie – Żłobek szansą na równy start
 6. Umowa w sprawie  korzystania z usług żłobka – Żłobek szansą na równy start – aktualizacja zdn. 19.11.2021 r.
Scroll to Top
Skip to content